Úmrtie

Portál www.virtualnycintorin.sk slúži verejnosti s online publikovaním informácií o hroboch a mape cintorínov. Verejnosť žijúca ďaleko od svojich zosnulých si môže uctiť ich pamiatku aspoň prostredníctvom portálu a taktiež má prehľad o aktuálnom stave svojich hrobov.

Informácie pre pozostalých

Pavol Szűcs

Dátum úmrtia: 13.05.2022
Vek zosnulého: 55 rokov

Jeho posledná rozlúčka sa uskutoční 18. mája 2022,  v stredu, o 15.00 hod. na novom cintoríne v Zemianskej Olči.

Skláňame sa pred pamiatkou zosnulého, dávajúc mu poslednú úctu, ktorú si zaslúžil ako milujúci  partner, otec, starý otec, sokor, syn, brat,  príbuzný a  občan našej obce.