Kultúra

Podľa údajov z roku 1332 bol na hrade kostol zasvätený sv. Jurajovi, ochrancovi opevnených sídiel a strážnych miest. Žiaľ, archeologickým výskumom sa základy kostola, ani hradnej budovy nepodarilo zachytiť. V správe z roku 1873 sa uvádza, že musel byť rozmernejší, kvôli stavbe veže ku kalvínskemu kostolu (1872) rozobrali asi 15 metrov vysokú ruinu hradnej veže, ktorá tam dovtedy stála. Odkryli sa iba malé zvyšky múrov, podľa ktorých sa zdá, že bývalý hrad i prvý kostol sú prekryté dnešnými kostolmi, prípadne rozrušené hrobmi dodnes používaného cintorína. Dnešný kalvínsky kostol, má gotické základy a bol prestavaný roku 1628. Vtedy stála iba samotná loď, vežu postavili až roku 1872. Druhý gréckokatolícky kostol začali budovať v roku 1804. K pôvodnému, ešte v románskom slohu stavanému, kostolu sv. Juraja patril aj cintorín. Niekoľko hrobov z neho sa podarilo odkryť pri vnútornej stene valu roku 1985.

(z knihy: ZEMPLÍN obec s bohatou minulosťou od Márie Lamiovej)