Kontakty

Toto webové sídlo www.obeczemplin.sk spravuje Obec Zemplín je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zemplín

Adresa:
Obecný úrad Zemplín
Zemplín 49
076 34 Ladmovce

IČO: 00332178

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 396
Rozloha: 1467 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1261

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 628 61 15

E-mail: ocuzemplin@gmail.com

Kompetencie:
Obec Zemplín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Zemplín je zriadený na Miestnom úrade v: Streda nad Bodrogom

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk