Obecný úrad

Adresa

Obec Zemplín
č. 49
076 34 Ladmovce

Telefón+421 56 628 61 15
E-mailocuzemplin@gmail.com

Zástupca starostu: Oto Bordáš

Poslanci OZ:

  • Lehel Kanda
  • Oto Bordáš
  • MVDr. Peter Papp
  • Róbert Rostáš

Hlavný kontrolór:  Ing. Oliver Kiss