Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 48)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
IROP-CLLD-Q088-512-006-003 Rekonštrukcia MŠ-Óvoda Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.
22 057.35 €
19/2023 Audit účtovnej závierky za rok 2022 Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
650 €
2005/2020 Športovo oddychové centrum v obci Zemplín Odb.: Obec Zemplín
Dod.: KOVSTROJ s.r.o.
45 606.65 €
2/2023 Prenájom pozemku Odb.: Norbert Tóth
Dod.: Obec Zemplín
10 €
12023 Prenájom pozemku Odb.: Dávid Nagy
Dod.: Obec Zemplín
10 €
2023510952 Prenájom poľnohospodárskych pozemkovh Odb.: Ing. Szabó Tomáš - SHR
Dod.: Obec Zemplín
12 670 €
2023020 Z. Prenájom poľnohosp. pozemkov Odb.: AGROREÁL, a.s.
Dod.: Obec Zemplín
1 000 €
23/45/054/238 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trebišov
3 423 €
22023 Úprava počtu vyvážaných nádob Odb.: Obec Zemplín
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
10221 Ročná údržba PC Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Peter Tancsák - NIBBLE IT
600 €
23/45/01078 Výkon činnosti občanov - 32 hod. Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trebišov
0 €
1/2023 Služby v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Zemplín
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
22/45/012/80 § 12 Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trebišov
0 €
30/2022 Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
650 €
0120/2022 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 500 €
ID/0120/2022 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 500 €
5932022 Protipovodňová súprava Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
14 320.94 €
593/2022 Protipovodňová súprava Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
14 320.94 €
3/2022 Spracovanie administratívnych podkladov Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Združenie VIDIEK
1 300 €
ZoD 1/2022 Rekonštrukcia MŠ - Óvoda Odb.: Obec Zemplín
Dod.: KOVSTROJ s.r.o.
23 218.26 €
Generované portálom Uradne.sk