•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Óvoda felújítása

 15.05.2022

A projekt elsődleges célja az óvoda épületének felújítása és az energiahatékonyság növelése volt, amelyet a községnek a támogatásnak köszönhetően sikerült megvalósítania.

Zemplén Község 2020. április 27-én indította el Kbt. 117. § szerinti (ajánlattételi felhívással megindított) nyílt közbeszerzési eljárást az óvoda felújítási munkálataira vonatkozóan. A felhívásban megadott ajánlattételi határidőig 3 árajánlat érkezett be. A legkedvezőbb árajánlatot bruttó 40 006,40 EUR összeg értékben a tőketerebesi Kovostroj kft. nyújtotta be. A megbízási szerződés Zemplén Község és a nyertes kivitelező között 2020. május 10-i dátummal került aláírásra. A kft. a munkaterület átadása után azonnal hozzákezdett a felújítási munkálatok kivitelezéséhez. A felújítási munkálatok a megbízási szerződésben meghatározott időpontig megvalósultak, a műszaki átadás átvételi eljárás 2020. október 23-án zárult le.

A projekt keretén belül sor került az óvoda nyílászáróinak a cseréjére, a homlokzat hőszigetelésére illetve nemesvakolat felhordására, valamint a tetőszerkezet víz- és hőszigetelésére. A tetőszerkezet szigetelésével egy időben került sor az új villámhárító elhelyezésére, valamint az új ereszcsatorna-rendszer felszerelésére is.

A sikeres projektmegvalósítás után megtakarított forrásokat (alacsonyabb gáz- és villanyfogyasztás) a község az óvoda további fejlesztésére (eszközbeszerzés) és az oktatás minőségének javítására tudja felhasználni.