•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Szerződések


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 55)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2024 Elektronické zasielanie dokumentov prostredníctvom elektronickej pobočky Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa
0 €
5/O/2024 Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Zemplín
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
960 €
č.309070APQ4 Zmena projektu Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
24/45/101/12 Realizovanie činnosti pre občanov v HN Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trebišov
0 €
1/0221 Servisné práce, údržba PC a údržba SW Odb.: Obec Zemplín
Dod.: nibble s.r.o.
600 €
12024 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Zemplín
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
č.1 Prenájom pozemku Odb.: AGROREÁL, a.s.
Dod.: Obec Zemplín
1 018.37 €
IROP-CLLD-Q088-512-006-003 Rekonštrukcia MŠ-Óvoda Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.
22 057.35 €
19/2023 Audit účtovnej závierky za rok 2022 Odb.: Obec Zemplín
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
650 €
2005/2020 Športovo oddychové centrum v obci Zemplín Odb.: Obec Zemplín
Dod.: KOVSTROJ s.r.o.
45 606.65 €
Generované portálom Uradne.sk