• Slideshow
  Obec Zemplín

  Zemplín ponúka svojim návštevníkom popri bohatej histórii i jedinečné prírodné bohatstvo. Príroda prekypuje životom, obzvlášť vzácne druhy vtáctva predurčili ochranu tohto územia. Má vhodné podmienky na turistiku, najmä na stanovanie a rybolov. Obec je súčasťou Tokajskej cyklotrasy, na riekach sa organizujú splavy a každoročne Zemplínske kultúrne dni. Je tu rozvinuté vinárstvo a pestovanie melónov. V súčasnosti má obec Zemplín 400 obyvateľov.

   
 • Slideshow
  Obec Zemplín

  Obec Zemplín leží v južnej časti rovnomenného regiónu Východoslovenskej nížiny,na pravom brehu rieky Bodrog, ktorá ako jediná nemá prameň. Vzniká totiž v katastri obce sútokom riek Latorice a Ondavy. Jej kataster je významnou archeologickou lokalitou. Nálezy dosvedčujú slovanské osídlenie od 8. storočia. Našlo sa tu i kresťanské pohrebisko a fragmenty staromaďarskej kultúry.

   
 • Slideshow
  Obec Zemplín

  Obec Zemplín leží v južnej časti rovnomenného regiónu Východoslovenskej nížiny,na pravom brehu rieky Bodrog, ktorá ako jediná nemá prameň. Vzniká totiž v katastri obce sútokom riek Latorice a Ondavy. Jej kataster je významnou archeologickou lokalitou. Nálezy dosvedčujú slovanské osídlenie od 8. storočia. Našlo sa tu i kresťanské pohrebisko a fragmenty staromaďarskej kultúry.

   

Vitajte na stránkach obce Zemplín

Vitajte na stránkach obce <span>Zemplín</span>

Obec Zemplín leží v južnej časti rovnomenného regiónu Východoslovenskej nížiny,na pravom brehu rieky Bodrog, ktorá ako jediná nemá prameň. Vzniká totiž v katastri obce sútokom riek Latorice a Ondavy. Jej kataster je významnou archeologickou lokalitou. Nálezy dosvedčujú slovanské osídlenie od 8. storočia. Našlo sa tu i kresťanské pohrebisko a fragmenty staromaďarskej kultúry. Existencia osídlenia, z ktorého sa vyvinula dnešná obec, úzko súvisí s rovnomenným hradom. Prvá písomná zmienka o hrade ako aj o obci pochádza z roku 1214. 

 
Športové podujatia