Súčasnosť

Letecký pohľad na obec
 

Župný dom v obci
Župný dom dnes Rekonštrukcia župného domu
Župný dom v minulosti Župný dom v obci