Samospráva

Adresa

Obecný úrad Obec Zemplín
č. 49
076 34 Ladmovce

Telefón: + 421 56 628 61 15
Mobil: 0917 464 659
Fax: + 421 56 628 61 15
E-mail: info@obeczemplin.sk

Starosta: Mikuláš Takács

Zástupca: Jozef Fráter

Poslanci OZ:

Jozef Fráter
Tímea Ružičková
Anastázia Szalontaiová
Marcel Liviak
Zoltán Vajo

Hlavná kontrolórka:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
07:00 - 15:00
Nestránkový deň
07:00 - 16:30
07:00 - 15:00
07:00 - 13:00