Dokumenty

Návrh VZN o odpadoch bol zverejnený dňa 01.10.2019 a pripomienky k návrhu je možné podávať do 15.10.2019 do 12 hod.
(352.45 kb)
(247.33 kb)
(3093.22 kb)
(625.25 kb)
(3262.12 kb)