Dokumenty

Návrh VZN o odpadoch bol zverejnený dňa 01.10.2019 a pripomienky k návrhu je možné podávať do 15.10.2019 do 12 hod.

Návrh VZN  - dotácia pre MŠ bol zverejnený dňa 23.10.2019 a pripomienky k návrhu je možné podávať do 06.11.2019 do 12 hod.

Návrh VZN - nalepovanie volebných plagátov bol zverejnený dňa 23.10.2019 a pripomienky k návrhu je možné podávať do 06.11.2019 do 12 hod.

Návrh VZN o miestnych daniach na území obce, návrh VZN o dani z nehnuteľností na území obce a návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli zverejnené dňa 19.11.2019 a pripomienky k návrhom je možné podávať do 04.12.2019.

(292.64 kb)
(310.65 kb)
(352.45 kb)
(247.33 kb)
(3093.22 kb)
(625.25 kb)
(3262.12 kb)